Tarifas

 

Primera sesión    

 

38€

 
Tratamiento 50 min 38€  
Tratamiento 30 min 25€  

 

 

Fisioterapia Torre

Lehendakari Agirre 29 - 4ºC

48014 Bilbao 

Teléfono: 644 606 111

email: info@fisioterapiatorre.net